Allt fler satsar på klarspråk

Allt fler företag och myndigheter satsar på klarspråk i sin marknadsföring och kommunikation. Med det menas ett enkelt och tydligt språk som är lätt att förstå. I den här artikeln beskriver vi vad klarspråk är och hur man kan använda sig av det.

Syftet med kommunikation är att nå ut med ett budskap. Det gäller oavsett vad budskapet handlar om. Det är därför viktigt att språket anpassas till mottagaren så att det blir lätt att förstå och ta till sig. Det är det som klarspråk handlar om, det vill säga att skriva på ett så begripligt sätt som möjligt. Ett bra exempel på en aktör som använder sig av klarspråk är Hårkliniken Nordic Hair som använder ett rakt och klart språk sin hemsida. Hårkliniken Nordic Hair beskriver på ett enkelt sätt hur det fungerar med hårtransplantationer och behandlingar mot håravfall. Det är bra att kliniken beskriver detta på ett enkelt sätt eftersom de allra flesta inte har koll på de exakta teknikerna som ligger bakom den typen av ingrepp.

Så skriver du i klarspråk

När du använder dig av klarspråk i marknadsföringen ska du följa de skrivregler som finns för det svenska språket. Du ska däremot avstå ifrån att använda gamla och krångliga uttryck – försök att skriva på ett så tydligt sätt som möjligt. Om du använder dig av förkortningar behöver du förklara vad de betyder. Ett gott exempel på det är när Hårkliniken Nordic Hair beskriver att de utför hårtransplantationer med en FUE-metod och sedan redogör för vad denna förkortning betyder. Du bör också tänka på att använda styckeindelningar och rubriker på ett sådant sätt så att texten blir mer läsbar.