Category: Marknadsföring och kommunikation

  • Framtidens marknadsföring

    Framtidens marknadsföring

    Marknadsföring byggs utifrån “mindset” Marknadsföring är spännande, men det har en så bred spännvidd att man alltid behöver definiera ordet så att man vet vad man pratar om. Är det en telefonförsäljare som ringer upp dig? Eller är det en företagsledare som upprättar en plan? Marknadsföring utförs på många olika sätt men det är alltid […]

  • Från Kotlers P:n till influencer marketing

    Från Kotlers P:n till influencer marketing

    Marknadsgurun Philip Kotler, född på 1930-talet, blev enormt känd för sin utveckling av “4P-modellen”, men den som egentligen skapade modellen, Jerome McCarthy, är inte lika känd som Kotler. McCarthy identifierade marknadsföringsmixen som bestod av 4P: Produkt, Pris, Påverkan och Plats. Kotler tog sedan vid och utvecklade modellen upp till 7P. Han adderade Personal, Process och […]