Framtidens marknadsföring

Megatrenderna styr allting, även marknadsföringens trender. Genom att analysera hur megatrenderna rör sig kan man utröna hur dessa kan användas för att förstärka den marknadsföring du planerar att utföra. En megatrend är en utvecklingsriktning där det finns företeelser som bildar en förändringskurva och som sker på global nivå.

Mätbarhet och digitalisering

Mätbarhet är ett krav i framtidens digitala marknadsföring. Marknadschefens roll är mera en generalist som styrs av ett extremt öppet mindset och som är kravställare för specialisterna som ska arbeta med de olika operativa delarna i marknadsföringen. Framtidens ledare är datadriven och kan skapa nytta av, och bryta ner, en framgångsrik marknadsföring så att alla förstår dess resa.

Marknadsföring är en investering

Hur väl man lyckas med sin strategi och dess utförande beror också på hur man ser marknadsföringen och dess krav på återbäring. Om man ser marknadsföring som en kostnad blir situationen en helt annan än om man ser den som en investering. En investering är inledningen på något nytt som ska fortlöpa och ge något tillbaka. För att nå riktigt långt behöver man släppa kostnadstanken och plocka upp investeringstanken. För detta finns en långsiktig plan, medan kostnader slutförs när de är utbetalda.