Gutenberg och tryckpressen

Det finns de som tror att en viss marknadsföring startade redan 1500 år före Kristus då de gamla egyptierna masstillverkade produkter för att sprida. De stämplade på sin signatur, vilket var en tidig form av logotyp som representerade varumärket.

Johann Gutenberg och tryckpressen

Så tidigt som på 1440-talet gjorde Gutenbergs tryckpress entré. Johann Gutenberg var en flitig tysk som uppfann en tryckpress främst för att trycka böcker – men den blev en fantastisk tillgång för att skapa marknadsföring på flera områden. Företagen kunde trycka sitt budskap på exempelvis affischer för att uppmärksammas, och dra till sig, kunder.

Den tidiga marknadsföringen var vackert målad av konstnärer, men så småningom insåg man att affischerna behövde vara mer slagkraftiga. Man ville att folket skulle uppfatta budskapet snabbt, vilket betydde att det behövde finnas en slogan eller ett enkelt budskap.

De första annonserna i Sverige

De allra första annonserna i tidningar kom i samband med tryckfrihetsförordningen som kom år 1766. Det var ett startskott för marknadsföring genom dagstidningar. Från början såg det enkelt ut med en beskrivning av företaget och produkten, men för att synas utvecklade man sina budskap till mer illustrationer och slagkraftiga slogans.