Från Kotlers P:n till influencer marketing

Marknadsgurun Philip Kotler, född på 1930-talet, blev enormt känd för sin utveckling av ”4P-modellen”, men den som egentligen skapade modellen, Jerome McCarthy, är inte lika känd som Kotler. McCarthy identifierade marknadsföringsmixen som bestod av 4P: Produkt, Pris, Påverkan och Plats. Kotler tog sedan vid och utvecklade modellen upp till 7P. Han adderade Personal, Process och Fysiska bevis (Physical på engelska). Dessa P:n kan användas i stort sett i alla branscher och oavsett om man arbetar offline eller online.

Influencer marketing

Människors mindset och värderingar är centrala i dagens marknadsföring när mycket som tidigare var offline har flyttat online. Framförallt följer man människor man respekterar, vilket hela influencerkulturen bygger på. Att arbeta med influencers som kan prata för varumärket med sina följare är vardagsmat idag och en explosiv del av marknadsföringen för många företag. Många nya yrken har skapats i och med den digitala marknadsföringen och för skickliga skribenter har det blivit lukrativt att skriva content (innehåll) på alla möjliga digitala plattformar och kanaler. Att optimera sökfunktioner för att bli sedd har blivit viktigt och helt nya kunskapskrav har dykt upp inom marknadsföringen. En raketsnabb och spännande utveckling som trycktes på ytterligare av pandemin som slog ner år 2020.

Metaverse

Den digitala utvecklingen fortsätter med rasande fart, miljoner nya möjligheter skapas när en ny värld öppnas och en gammal alltmer släcks ner. Vi har redan landat i framtidens metaverse. Vi är tredimensionella istället för tvådimensionella. Metaverse, eller metaversum, betyder ordagrant ”bortom universum”. Själva termen metaverse härstammar från ”Snow crash”, en roman som skrevs år 1992 av Neil Stevenson. Den handlar om en tredimensionell värld i en virtuell verklighet där folk vill skydda sig från en dystopisk verklighet.

Metaverse är en tredje dimension av internet. Här finns plattformar att interagera på virtuellt, som företag eller privatperson. Här kan framtidens affärer utföras och man kan delta i mässor och andra händelser. Det kommer att utvecklas kraftfulla verktyg och forum för marknadsföring som når fram och pinpointar din målgrupp. Den som är öppen följer med in i framtiden för att ta del av dess godsaker och fördelar. Detta handlar också om mindset och hur öppen man är för nya möjligheter. Det är också en omformning av hur marknadsföring kan bedrivas. Kanske blir det så att alla dimensioner kombineras och en helt ny styrka byggs upp.