Vem är professor Kotler?

Den som studerar marknadsföring kommer alltid i kontakt med Kotlers P – det hör till allmänbildningen inom marknadsföring att känna till några av de banbrytande namnen, där Kotler är en av de mest lysande stjärnorna.

Philip Kotler – en marknadsföringsikon

Philip Kotler föddes år 1931 i Chicago i USA. Han studerade vid University of Chicago samt vid det prestigefyllda MIT (Massachusetts Institute of Technology). Därefter fortsatte han postdoktoralt med arbete i matematik vid Harvard University. Är 1962 blev Kotler professor vid Kellogg School of Management vid Northwestern University och några år senare publicerade Kotler boken som ofta är betraktad som en bibel i marknadsföring – ”Marketing Management: Analysis, Planning and Control.” Efter detta följde flertalet intressanta böcker av högsta kvalitet. Kotler grundade också sitt eget konsultföretag.

Konsumenternas välbefinnande

Kotler var redan tidigt inne på vikten av ”mindset” och betydelsen av att både marknadsföringen och ekonomin tog hänsyn till konsumentens välbefinnande och även till samhället med dess omgivningar. Han tog in begreppet social marknadsföring som beskriver utveckling av ett utförande som gör det möjligt till acceptans av en ny idé – återigen för att skapa ett välbefinnande för folket. Kotler utvecklade också marknadsföring 3.0 som innebär att företaget ska tillgodose kundens behov (1) genom att nyttja social medvetenhet (2) och miljömedvetenhet (3). Kotler är också bevandrad inom digital marknadsföring.