Framtidens marknadsföring

Marknadsföring byggs utifrån ”mindset”

Marknadsföring är spännande, men det har en så bred spännvidd att man alltid behöver definiera ordet så att man vet vad man pratar om. Är det en telefonförsäljare som ringer upp dig? Eller är det en företagsledare som upprättar en plan? Marknadsföring utförs på många olika sätt men det är alltid en slags process som ska mynna ut i att ett varumärke exponeras på ett visst sätt och att man genererar försäljning eller mervärde.

Marknadsföringens första definition

Marknadsföring som begrepp uppfanns år 1959 av Giancarlo Pallavicini, en italiensk ekonom som började använda det verktyg som sedan blev den moderna marknadsföringen. Hans definition av marknadsföring var att ett erbjudande som svarade mot behovet togs fram – det mötte utmaningen och gav kundvärde. Det innefattade också att positionera produkten på marknaden, att kommunicera erbjudandet och konkretisera värdet samt att infria förväntningen som kunden hade. Pallavicinis modeller plockades upp av Philip Kotler som fortsatte med att utveckla sina egna modeller som har blivit tongivande i den moderna marknadsföringen. Pallavicinis definition håller än idag, men media och kanaler att förmedla profileringen i har utvecklats kraftigt.

Marknadskommunikation

Målet med kommunikation är alltid att mottagaren ska förstå meddelandet och kunna ta emot det. Det talas ofta om ”brus” och andra störningar som meddelandet behöver ”överrösta” eller undvika att beblandas med. Detta kan ske på olika sätt, men grunden ligger alltid i att vara taktisk och inte krocka med bruset på vägen till mottagaren. En god marknadsanalys gör att man undviker detta och kan hitta luckor att positionera sig i. Om bruset är en oförutsedd händelse och meddelandet misstolkas behöver avsändaren vara förberedd med parallella scenarion för att snabbt styra om. Man behöver också identifiera vad som hände. Återkoppling är mycket viktigt i marknadsföring då det är en del i förbättringsprocessen.

Mötet med målgruppens mindset

Det första steget i effektiv marknadsföring är att identifiera målgruppen, deras behov och omgivning. Marknadsföring byggs utifrån det mindset som målgruppen har och hur man rör sig i samhället eller inom ett specifikt medium. Den budskap man lämnar ifrån sig behöver möta målgruppen där den finns naturligt och på ett sätt som intresserar och fungerar med de värderingar detta mindset har. Och det har blivit allt tuffare eftersom människor är mer kräsna och mer livsstilsinriktade, dessutom finns mängder av digitala kanaler och mötesplatser där man kan hitta de produkter eller mötesplatser man söker.

Marknadsföring nummer två efter marknadsstrategi

Ett av de vanligaste misstagen bland mindre, ofta mer operativa, företag är att blanda ihop strategin och marknadsföringen. En strategi upprättas för att vara en styrfunktion på marknaden och för att baserat på marknads- och omvärldsanalys ta en riktning mot ett mål och fastställa en varumärkespositionering. Marknadsföringen kommer som nummer två och ska verkställa alla de delar som gör att den strategiska riktningen mot målet stärks och genomförs. Det kan vara aktiviteter som ska utföras på vägen mot målet.